ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/27-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/24-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

2

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα1ο:Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργου.

 

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Συζήτηση επί του Σχεδίου νόμου για την πώληση του Α.Δ.Μ.Η.Ε. και περαιτέρω αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ (μικρή ΔΕΗ – μετοχοποίηση 17%)

312/13

 

 

 

313/13

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Κοζάνη 27/12/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος