ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/17-12-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/17-12-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

 

Α/Α

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

 

1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

318/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Διαγραφή Δημοσίων υπαλλήλων από τη λίστα της ΕΑΠ (Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) και τη λίστα Απογραφής.

319/12

Το Π.Σ. εξουσιοδοτεί κατά πλειοψηφία τον Περιφερειάρχη, να υπογράψει βεβαιώσεις για τους υπαλλήλους που έχουν διαγραφεί από τη λίστα της απογραφής .

3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Εγκριση   προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και Δήμου Καστοριάς για την κοινή συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Καστοριανά Ραγκουτσάρια 2012» στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου 2013.

320/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

4.

Ημερήσιας διάταξης

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2013, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

321/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ετήσιο πρόγραμμα δράσης.

5.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της μελέτης του διαδημοτικού δρόμου Αγία Παρασκευή – Βασιλίτσα, από την Π.Δ.Μ. στο Δήμο Γρεβενών.

322/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παραχώρηση της μελέτης.

6.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση πρακτικού της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής

Παρακολούθησης του 3ου Ε.Α.Π. της Π.Ε. Φλώρινας.

323/12

Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία το πρακτικό.

7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση μεταφοράς κεφαλαίου για την εξόφληση της Ομοσπονδίας Σωματείων Παραγωγών – επαγγελματιών – πωλητών λαϊκών αγορών Δυτικής Μακεδονίας και το κλείσιμο των λογαριασμών.

324/12

Το Π.Σ. αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης, με θέμα:   «Πετρέλαιο θέρμανσης στα σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

325/12

Το Π.Σ. δεν εγκρίνει το ψήφισμα.

Κοζάνη     20/12 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς