50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.Πάτρα Βασίλειο

2.Γιάτσιο Ιωάννη

3.Γιαννάκη Βασίλειο

4.Αποστολίδη Κωνσταντίνο

5.Νίκου Αντώνιο

6.Σημανδράκο Ευάγγελο

7.Δούφλια Αγλαΐα

8.Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη   27/ 12 / 2012 και ώρα 11:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2.Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Συντήρηση κτιρίου πολιτιστικού συλλόγου Καυκάσου» Π.Ε. Φλώρινας

3.Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+000 έως τη Χ.Θ 113+200 στην Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων» Π.Δ.Μ

4.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για το έργο: «Κατασκευή οδού Καλύβια Ντετσίου – Σαμαρίνα» Π.Δ.Μ

5.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Νίκη Όρια Νομού Λάρισας – Συμπληρωματικές Υποστηρικτικές Μελέτες Περιφερειακού Δακτυλίου Κοζάνης» Π.Δ.Μ

6.Έγκριση 1ου Σ.Π και του 1ο ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για το έργο: «Κατασκευή οδού Καλύβια Ντετσίου – Σαμαρινά»» Π.Δ.Μ

7.Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδού Από Γέφυρα έως Οικισμό Αγίας Άννας» Π.Ε Καστοριάς

8.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Δ.Δ Ν. Καυκάσου» Π.Ε Φλώρινας και λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης Π.Ε Φλώρινας

9.Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής στο Δ.Δ Κάτω Καλινίκης»

10.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στο Τ.Δ Πρασίνου» Π.Ε Φλώρινας

11.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση διαμόρφωση χώρων γηπέδων Δ.Δ Αγ. Παντελεήμονα» Π.Ε Φλώρινας

12.Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 71.145,00€ που αφορά επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τις Α΄θμιες και Β΄θμιες ιατρικές επιτροπές εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετιστών Γ΄ τριμήνου του έτους 2012

13.Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ

14.Έγκριση δαπάνης δράσεων Π.Ε. Κοζάνης

15.Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα χορηγηθεί σε σχολικές μονάδες της Α/θμίας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

16.Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης οδών αρμοδιότητας έδρας Π.Δ.Μ για το έτος 2013»

17.Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

18.Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης

19.Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης  

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

  1. Αντιπεριφερειάρχες.
  2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
  3. Εκτελεστικός Γραμματέας
  4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
  5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.