ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 26η/18-12-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Eκτός ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας – Έγκριση προηγούμενης συνεδρίασης.

Θέμα1ο: Οικονομική ενίσχυση με το χρηματικό ποσό των των 3.000,00 (τριών χιλιάδων ευρώ) στην οικογένεια του Πελέκα Νκολάου κατοίκου Αιανής Κοζάνης.

Θέμα 2ο :Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του έργου: «Οδοποιΐα στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο: Οδοποιϊα εντός οικισμού Πεύκου

Θέμα 3ο :Για την υποβολή πρότασης, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Τσοτυλίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Θέμα 4ο : Υποβολή πρότασης, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Λιβαδερού Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

Θέμα 5ο : Έγκριση δέσμευσης ποσού για την έκδοση εγγυητικής επιστολής του ΚΕΚΑ ΑμΕΑ Κοζάνης

Θέμα 6ο : 18ης Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.(2013)

Hμερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής   Μακεδονίας (GR09) του ΥΠΕΚΑ και της Γ.Γ. Υδάτων.

.

Θέμα 2o :Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας   του Τ.Ε.Ι. και του ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας.

Θέμα 3o: Έγκριση υποβολής πλήρους φακέλου συμμετοχής από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έργο: «Ενεργειακή και Αισθητική αναβάθμιση κτιρίων της Ακαδημίας Φλώρινας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»

Θέμα 4o : Έγκριση υποβολής πλήρους φακέλου συμμετοχής από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έργο «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης»

Θέμα 5o : Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών), του Δήμου Γρεβενών και της Αναπτυξιακής Γρεβενών Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. «ΑΝ.ΓΡΕ.» για την υλοποίηση του έργου «Συμπλήρωση Μελετών για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγία) στη Σαμαρίνα του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Θέμα 6ο: Έγκρισηυποβολής πρότασης για την «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013 

Θέμα 7ο: Έγκριση Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και συγκεκριμένα από τον κωδικό έργου 2012ΕΠ04100001 Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου, που αφορά το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου»

Θέμα 9ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Άργους Ορεστικού, που αφορά το έργο «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Ο.Τ. Γ213-Γ214 Περιοχής Αγίου Νεκταρίου – Α΄Φάση»

Θέμα 10ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο.)

Θέμα 11ο: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: «Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης (Α΄ Φάση)»

Θέμα 12ο: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής τοποθέτησης πωλητών στις Λαϊκές Αγορές Φλώρινας.

Θέμα 13ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 14ο: Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

Θέμα 15ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον επαρχιακό δρόμο ΑυγερινούΒυθού- Πενταλόφου».

Θέμα 16ο:Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση Ελικοδρομίου του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου».

Θέμα 17ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης στην Δυτική Εορδαία Δ.Δ. Εμπορίου».

Θέμα 18ο: Έγκριση του τρόπου επιλογής αναδόχου για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΡΤΩΤΗ ΤΥΠΟΥ HYUNDAIHL 757-7 του Τμήματος Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης»

Θέμα 19ο: έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση Πέτρινου Γεφυριού Τσακνοχωρίου (Ανθοχωρίου)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 20ο: Κατάσταση στην Παιδεία

 

285/13

 

 

 

 

 

 

 

286/13

 

 

 

 

 

 

 

287/13

 

 

 

 

 

 

 

288/13

 

 

 

 

 

 

 

289/13

 

 

 

 

 

 

 

 

290/13

 

 

 

 

 

 

 

291/13

 

 

 

 

 

 

 

292/13

 

 

 

 

 

293/13

 

 

 

 

 

294/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

297/13

 

 

 

 

 

 

 

298/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

299/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302/13

 

 

 

 

 

 

 

303/13

 

 

 

 

304/13

 

 

 

 

305/13

 

 

 

 

306/13

 

 

 

 

 

307/13

 

 

 

 

 

 

308/13

 

 

 

 

 

309/13

 

 

 

 

 

310/13

 

 

 

 

 

311/13

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά.

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η οικονομική   ενίσχυση της οικογάνειας Πελέκα Νικολάου.

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η ένταξη του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ

Eγκρίνεται ομόφωνα

Η ένταξη του έργου στο ΕΠΠΕΡΑΑ

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έκδοση εγγυητικής επιστολής

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Γνωμοδοτούμε κατά πλειοψηφία θετικά την Μ.Π.Ε. του έργου.

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η προγραμματική σύμβαση.

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή φακέλου

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή φακέλου

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η προγραμματική σύμβαση.

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

Ο πίνακας των έργων

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

Eγκρίνεται ομόφωνα

η προγραμματική σύμβαση.

 

 

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση της προγραμματικής.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα η συγκρότηση Επιτροπής.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

Eγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναβολή

Κοζάνη 19/12/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος