49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 1 «Οδική ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Κοζάνης» της πράξης «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ.»
 3. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 2 «Οδική ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Γρεβενών» της πράξης «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ.»
 4. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 3 «Οδική ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Καστοριάς» της πράξης «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ.»
 5. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 4 «Οδική ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Ν. Φλώρινας» της πράξης «Οδική Ασφάλεια Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ.»
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 2: Οδοποιία εντός οικισμού Πεύκου» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Βατότητας Οδικού Δικτύου» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ύδρευση Δεσκάτης – συμπληρωματικά έργα Ν. Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 9. Λήψη απόφαση επί της ένστασης και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2013»
 10. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή Λιμένα Ψαράδων Μ. Πρέσπας στην αναβιβασμένη στάθμη λιμναίων υδάτων» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία του αναχώματος της τεχνικής λίμνης Τ.Κ. Αμμοχωρίου» Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων χιονοδρομικού κέντρου Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός τεχνικών έργων – τάφρων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
 14. Ακύρωση του διαγωνισμού 11/2013 που αφορά στον ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σχετικά με αντικείμενο την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες δράσεις δορυφορικής παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας» / «InnovativeSpaceSatelliteMonitoringoftheEnvironmentalNaturalResourcesoftheCrossBorderAreiaGreeceAlbania» κια ακρωνύμιο SSMNature
 15. Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών καυσίμων (πετρέλαιο Θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, περιόδου 2013-2014»
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Άργους Ορεστικού εκδηλώσεων και της σχετικής δαπάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή υπερωριών για τους υπαλλήλους της Δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 80.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕ – 205 – Πίνδος – ΕΠΑΔΥΜ για την πληρωμή του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας για τους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών»
 24. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ) Π.Ε. Γρεβενών
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 26. Συγκρότηση α) Επιτροπής γνωμοδότηση επισκευής, συντήρηση και προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών των μηχανημάτων και των οχημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014 και β) Επιτροπής παραλαβής των εργασιών επισκευής, συντήρηση και των υλικών και ανταλλακτικών των μηχανημάτων και οχημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 27. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για την συγκρότηση των επιτροπών α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων και β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων
 28. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 29. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπής για έργα της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)
 30. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2014
 31. Έγκριση δαπάνης για Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες Εκδηλώσεις Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

      -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.