ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/16-10-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

 

Ψήφισμα για Χουρμουζιάδη

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. (13η 2013)

 

Ημερήσιας διάταξης

Πρόοδος υλοποίησης επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013.

241/13

 

 

242/13

 

 

 

243/13

Εγκρίνεται ομόφωνα Το ψήφισμα

 

Eγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Έγινε ενημέρωση σχετική με το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη 17/10/2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος