ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/14-6-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Ενημέρωση

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/14-6-2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

395/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

2

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

396/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΑΠΑΝΗ

3

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

397/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ. – Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

398/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ Β΄)» ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

399/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο 2ος ΑΠΕ ΚΑΙ Ο 2ος Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

400/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

7

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΠΕΥΚΟΥ-ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

401/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

8

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

402/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

9

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

403/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

404/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

11

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

405/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

406/11

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

13

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ν.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

407/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

14

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

408/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Δ.Μ.-Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

409/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

16

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.

410/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

17

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

411/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΑΗΛΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

412/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

19

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΜΥΗΣΙΣ» ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

413/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

20

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΤΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

414/11

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ 17/6/2011

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ