ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/16-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/16-7-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

194/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  1. 2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος.

195/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη παραχώρηση.

  1. 3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Παραχώρηση χρήσης του υπ’ αρ. ΚΗΥ 3725 33 επιβατικού αυτοκινήτου στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Γρεβενών.

196/12

Εγκρίνει ομόφωνα τν παραχώρηση.

  1. 4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, σχετικά με την αρ.   779 /12, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

197/12

Ο Περιφερειάρχης απαντά στην ερώτηση.

  1. 5.

Προ ημερήσιας διάταξης

Καθορισμός εδρών επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως, στις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

198/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό των εδρών.

  1. 6.

Προ ημερήσιας διάταξης

Εκμίσθωση με δημοπρασία κοινόχρηστης έκτασης στη ΔΕΗ Α.Ε.

199/12

Απορρίπτει κατά πλειοψηφία την εκμίσθωση.

  1. 7.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα                   «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», προκειμένου να ενταχθεί και                   χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων «Παρεμβάσεις                   βελτίωσης του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου καθώς και της οδικής                   ασφάλειας» με κωδικό 02.23.01.01 το έργο «Βελτίωση Οδικού τμήματος                   Διασταύρωση Πρεσπών – Διασταύρωση Κρυσταλλοπηγής»                  προϋπολογισμού 12.100.000,00 €.

200/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή της πρότασης.

  1. 8.

Ημερήσιας διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία: «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, Αστικής μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»

201/12

Ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Βελτίωση τμήματος οδού Βουνάσας – Ελάτης εντός των ορίων τη Π.Ε. Κοζάνης».

202/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για το έργο: «Σύνδεση οδού Πτολεμαΐδας – Δυτικής Εορδαίας με τον οικισμό Αναρράχης και βελτίωση κόμβων».

203/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του ΚΕΠΕ για το έτος 2011, έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του ΚΕΠΕ 2012 και   ορισμός ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕΠΕ για τη χρήση 2012.

204/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων τον προϋπολογισμό και τον ορισμό ορκωτών λογιστών του ΚΕΠΕ.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Οικονομικός Απολογισμός Ωδείου Φλώρινας, Π.Δ.Μ., έτους 2011.

205/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον οικονομικό απολογισμό.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ των έργων: «Δημιουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΚΟΖΑΝΙ ΕΝΕRGΥ Α.Ε.», στη θέση «Δοβράς 1-11» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής                   Μακεδονίας».

206/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 8,06 MW, στη θέση Τούμπα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας «KOZANI ENERGY A.E.»».

207/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Γνωμοδότηση για τις ΜΠΕ του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 20,0 MW της εταιρείας «QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ» και συνοδά έργα οδοποιίας, στη θέση «Κρυονέρι Σερβίων» στο Δήμο Σερβίων του Νομού Κοζάνης».

208/12

Αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

Κοζάνη        19/7 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς