ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/27-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας :  

 

Α/Α

 

                     Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

                                          

Ψήφισμα για τους εργαζομένους της ΕΡΤ             

Ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Κοζάνης και Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (7η/2013) 

3η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 

2η Τροποποίηση Πίνακα Χρηματοδοτούμενων Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Έγκριση Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού Εταιρίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας έτη 2011 & 2012

Έγκριση Απολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2012  

Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών

 

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Λιμναίες Υποδομές Δήμου Αμυνταίου Πετρών Ζάζαρης Χειμαδίτιδας »

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση Λιμναίων Υποδομών Αγίου Παντελεήμονα Βεγορίτιδας» 

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση της «Μελέτη Σεισμικής δραστηριότητας στην Φλώρινα»

Εισήγηση για τον τρόπο επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Πλευρική Αποψίλωση Φυτοκάλυψης Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) /Π.Δ.Μ. προϋπολογισμού 90.000,00 € (με ΦΠΑ)

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, του Δήμου Εορδαίας, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού, του Δήμου Βοίου και της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.- ΑΝΚΟ για «Προετοιμασία και υποστήριξη των φακέλων για προσέλκυση κεφαλαίων επένδυσης στη Δυτική Μακεδονία- Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο «Απομάκρυνση στέγης αμιάντου και καθαίρεση ισογείου ορόφου στο Πνευματικό Κέντρο Καστοριάς»

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο «Όμβρια Πενταβρύσου»

Υποβολή πρότασης στην 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADERτης Ομάδας Τοπικής Δράσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 

Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης Έργων

 

 

128/13

 

 

129/13

 

 

 130/13

 

 

 131/13

 

 

 132/13

 

 133/13

 

 134/13

  135/13

 

 136/13

 

 137/13

 

 

 138/13

 

 

 

 139/13

 

140/13

 

 

 

 

 141/13

 

 

 

 

 

142/13

 

 

 

143/13

 

 

 

 144/13

 

 

 

 

145/13

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η έκδοση ψηφίσματος

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική σύμβαση

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 3η Τροποοίηση ΚΑΠ Π.Ε.Καστοριάς

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας έργων από πόρους του ΤΕΟ της Π.Ε.Καστοριάς

 Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο απολογισμός της ΠΔΜ του 2012

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβίβαση της άδειας

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβίβαση της άδειας

 

Εγκρίνεται ομόφωνα οτρόπος δημοπράτησης του έργου

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 

 

 

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

Έγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

Έγκρίνεται ομόφωνα η Προγραμματική Σύμβαση

 

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Υποβολή Πρότασης

 

 

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοζάνη 28-6-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος