ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/3-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/3-6-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Συζήτηση για τις εξελίξεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Δυτική Μακεδονία μετά τη έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων

 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ.

 Τροποοίηση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Π.Ε.Φλώρινας

 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

 

 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

 

 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

 

 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

 

 Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού έργων

Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων «ΠΙΝΔΟΣ» ΣΑΕ 440, προϋπολογισμού 60.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση του πέτρινου Σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων «ΠΙΝΔΟΣ» ΣΑΕ 440, προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

Ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου «Τοποθέτηση Ελαστικού Τάπητα Στίβου ‘Ταρτάν’ στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών

Έγκριση εξαγοράς ακινήτων για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση-διαπλάτυνση τμημάτων εθνικής οδού Κοζάνης- Σερβίων»

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση- διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο. Κοζάνης-Σερβίων (Β’ Φάση)

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων οικισμών Βαθύλακου, Μεσιανής, Ροδίτη Ν. Κοζάνης 

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ολοκλήρωση λιμναίων υποδομών Πολυφύτου»

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Οργάνωση, διαχείριση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής του κέντρου Βελβεντού»

Τοποθέτηση πωλητών σε κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου

 

Τοποθέτηση πωλητών σε κενές θέσεις της λαϊκής αγοράς Φλώρινας

Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Πίνακα Χρηματοδοτούμενων Έργων από τους πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2013 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Έγκριση ισολογισμού – έκθεσης   πεπραγμένων του Κέντρου Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

104/13

105/13

 

 106/13

 107/13

 

 108/13

 

109/13

 

 110/13

 

111/13

 112/13

 

 

113/13

 

 

114/13

 

 

 

 

 

115/13

 

 

 116/13

 

 

117/13

 

118/13

 

 

119/13

 

 120/13

 

121/13

 

 122/13

123/13

 

 

124/13

 

 

125/13

Έγινε ενημέρωση

Από τον Περιφερειάρχη

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού

 Εγκρίνεται ομόφωνα η   τροποοίηση του Προγράμματος

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης

 

 

 

 

 

Aναβάλλεται

 

 

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η   εξαγορά ακινήτων

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος δημοπράτησης του έργου

 Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση πωλητών

 Εγκρίνεται ομόφωνα η τοποθέτηση πωλητών

Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβίβαση της άδειας

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας έργων από πόρους του ΤΕΟ της Π.Ε.Καστοριάς

 

Εγκρίνεται ομόφωνα 2η Τροποοίηση ΚΑΠ Π.Ε.Καστοριάς

 

 Εγκρίνεται ομόφωνα ο ισολογισμός-έκθεση πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ.

 

 

Κοζάνη 4-6-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος