Δελτίο Τύπου Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Κοζάνης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Κοζάνης ενημερώνει τους δικαιούχους του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος ότι για την καταβολή του απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) με ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2012 και των δύο συζύγων.
Σε περίπτωση που το Ε9 είναι προγενέστερο να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν επήλθε καμία αλλαγή στην περιουσιακή κατάσταση και των δύο συζύγων.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.

Υ.Δ.Ε. Κοζάνης
Επικοινωνία: τηλ. 2461351218 – 505 – 217 – 232
Δ/νση: Διοικητήριο – 4ος όροφος – γραφεία 2-3-4-16-17-18