ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/28-5-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/28-5-2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ.Απόφασης 

Περίληψη Απόφασης

  1. 1.

Προ ημερήσιας διάταξης

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη – Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

113/12

Ο Περιφερειάρχης ενημερώνει το Π.Σ. και εγκρίνει τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.

  1. 2.

Προ ημερήσιας διάταξης

Μεταβίβαση άδειας Λαϊκών Αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1(α) του Π/Δ/τος 51/2006)..

114/12

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση της άδειας.

  1. 3.

Προ ημερήσιας διάταξης

Θεώρηση επαγγελματικών αδειών (εκθετών λαϊκών αγορών).

115/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη θεώρηση των αδειών.

  1. 4.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Καστοριάς και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης (καθολικός διάδοχος του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

116/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

  1. 5.

Προ ημερήσιας διάταξης

1η τροποποίηση του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2012) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

117/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση.

  1. 6.

Προ ημερήσιας διάταξης

Έκδοση ψηφίσματος για την ποινικοποίηση του συνδικαλισμού.

118/12

Συγκροτεί ομόφωνα επιτροπή για την επεξεργασία και την έκδοση ψηφίσματος .

  1. 7.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση της πρότασης για ένταξη του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ -Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».  

119/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της πρότασης.

  1. 8.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση κανονισμού τιμητικών διακρίσεων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

120/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον κανονισμό τιμητικών διακρίσεων.

  1. 9.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για απόδοση τιμών στον Οικουμενικό Πατριάρχη,                   Παναγιότατο κ. κ. Βαρθολομαίο, κατά την επίσκεψή του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

121/12

Εγκρίνει ομόφωνα την απόδοση τιμών στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

10.

Ημερήσιας διάταξης

Λήψη απόφασης για τη βράβευση του αθλητή του ΤΑΕ KWON DO, Τεληκωστόγλου Απόστολου του Κωνσταντίνου.

122/12

Εγκρίνει ομόφωνα τη βράβευση του αθλητή.

11.

Ημερήσιας διάταξης

Τοποθέτηση μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοζάνης   «Γεώργιος Παρακείμενος».

123/12

Ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

12.

Ημερήσιας διάταξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

124/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

13.

Ημερήσιας διάταξης

Υποβολή προτάσεων στη 2η πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ. ΙΡΑ Cross Border 2007 – 2013.

125/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή των προτάσεων.

14.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης και της Π.Δ.Μ., για την «Συντήρηση –   Αναπαλαίωση – Αποκατάσταση του Επισκοπείου Ιεράς

Μητροπόλεως Σερβίων & Κοζάνης».

126/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

15.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Δήμου Εορδαίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την «Παρακολούθηση εξέλιξης της διάρρηξης στη Μαυροπηγή Δήμου Εορδαίας (3η περίοδος)».

127/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

16.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Π.Δ.Μ., του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ΑΝΚΟ Α.Ε., για την υλοποίηση και ανάπτυξη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (Μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης Πολυδύναμου Κτιρίου).

128/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

17.

Ημερήσιας διάταξης

Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την «Κατασκευή Δοκιμαστικών / Ερευνητικών τμημάτων οδών με χρήση Ιπτάμενης   Τέφρας (δρόμος Άγιος Χριστόφορος- Ανατολικό – δρόμοι Δήμου Ελλησπόντου».  

129/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την προγραμματική σύμβαση.

18.

Ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.

130/12

Ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

19.

Ημερήσιας διάταξης

Συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 3 του Ν. 1437/84, περί ρύθμισης θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ταξί).

131/12

Ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

20.

Ημερήσιας διάταξης

Ανασυγκρότηση της επιτροπής θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων του άρθρου 3 του Ν. 1437/84.

132/12

Ορίζει κατά πλειοψηφία εκπροσώπους.

21.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Βελτίωση δρόμου περιφερειακά της λίμνης Ζάζαρης».

133/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

22.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στι κτίριο του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Τ. Δ/τος Κέλλης».

134/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

23.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – πλακόστρωση δρόμων στα Τ.Δ. Μυμφαίου και Λεχόβου».

135/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

24.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Πλακόστρωση και φωτισμός κεντρικής οδού στο Τ.Δ. Λεβαίας».

136/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

25.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Επέκταση Ιρλανδικής διάβασης στον χείμαρρο Φαραγγίου και προστασία πρανών».

137/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

26.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Λιμνοχωρίου».

138/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

27.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Εξοραϊσμός βρύσης στην πλατεία του Δ.Δ/τος Ροδώνα».

139/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

28.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενής και αγωγού μεταφοράς νερού στην κτηνοτροφική περιοχή Λεχόβου».

140/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

29.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στην περιοχή Προφήτη Ηλία στο Τ.Δ. Πελαργού και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο Τ.Δ. Φιλώτα».

141/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

30.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή οικίσκου και εξοπλισμός γεώτρησης στο Δ.Δ. Αγραπιδιάς».

142/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

31.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Φιλώτα».

143/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

32.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης στο Τ.Δ. Αμηνταίου».

144/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

33.

Ημερήσιας διάταξης

Έγκριση υλοποίησης Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου: «Συντήρηση – Διαμόρφωση χώρων γηπέδου Δ.Δ. Αγίου Παντελεήμονα».

145/12

Εγκρίνει ομόφωνα την υλοποίηση Διαβαθμικής Συνεργασίας του έργου. 

34.

Ημερήσιας διάταξης

Απολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του οικονομικού έτους 2011.

146/12

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό.

Κοζάνη        31/5 /2012

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Παναγιώτης Πλακεντάς