ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/28-5-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/28-5-14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1.

Εκτός ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Εγκριση πίνακα ΚΑΕ δεκτικών ΧΕΠ

126/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας ΚΑΕ δεκτικών ΧΕΠ

2.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση-Διόρθωση της αριθμ. 113/2014 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

127/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση της 113/14 απόφασης

3.

Θέμα 3ο: 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (2014)

128/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού

4.

Ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΡΟΔΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

129/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

5.

Θέμα 2ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΟΥΛΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

130/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

6.

Θέμα 3ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΤΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

131/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής .

7. 

Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» και του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

132/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη προγραμματικής και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου

8. 

Θέμα 5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

133/14

Εγκρίνεται ομόφωνα  η σύναψη προγραμματικής

9. 

Θέμα 6ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού του υποέργου «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ – ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ»

134/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο  τρόπος εκτέλεσης του έργου.

10.

Θέμα 7ο: Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού των έργων: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» «ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ – ΒΛΑΣΤΗ»

135/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

11.

Θέμα 8ο: Τρόπος εκτέλεσης έργων

136/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο τρόπος εκτέλεσης των έργων

12.

Θέμα 9ο: Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

137/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

Κοζάνη 29/5/2014

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος