20η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/6/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2014» Π.Ε. Γρεβενών
 3. Διενέργεια κλήρωσης για την κατάταξη στη δεύτερη και τρίτη θέση στον οικείο πίνακα μειοδοσίας των προσφερουσών ίδιων ποσοστών έκπτωσης του έργου: «Επισκευή και βελτίωση χώρων Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» Π.Ε. Κοζάνη
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση πέτρινου Γεφυριού Τσακνοχωρίου (Ανθοχωρίου)» Π.Ε. Κοζάνης
 5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια αναρτημένων σηματοδοτών κόμβων Περδίκκα Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση – Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ν. Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση – Συντήρηση Επαρχιακού Δικτύου Ν. Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση Αεραγωγών στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτονερων» προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: Τοποθέτηση Αεραγωγών στο Πολιτιστικό Κέντρο Βαλτονερων» Π.Ε Φλώρινας
 10. Έγκριση της Αναλυτικής Διακήρυξης του διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2014-2015 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2013 -2014 με αριθμ. Διακήρυξης 13/2013
 12. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των τμημάτων της Δ/νσης Οικονομικού με την διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 713/2014)
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (είδη ένδυσης και υπόδησης) σε υπαλλήλους του πρώην τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης, καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 14. Έγκριση του αριθμ. 7 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2013-2014
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2014» Π.Ε Γρεβενών
 16. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 69.450,00€ για την κάλυψη των δαπανών προπαρασκευής και διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014
 17. Έγκριση κατάστασης υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για έργα παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2α του Π.Δ 118/2007 ΠΔΜ
 18. Συγκρότηση της επιτροπής γνωμοδότησης επισκευής και συντήρησης των Ι.Χ. οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς, εκτός των μηχανημάτων και των οχημάτων του Αμαξοστασίου, όσο αφορά το έτος 2014
 19. Έγκριση επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 10,00€ Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση Επιστροφής αχρησιμοποίητου παραβόλου για έκδοση επαγγελματικής άδειας ποσού 15,00€ Π.Ε Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση του 6ου Ζήσειου Αγώνα Δρόμου με το Γυμναστικό Σύλλογο Ελίμειας στην Άνω Κώμη Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να φιλοξενηθούν σε κατασκήνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης μεγάλης φωτιζόμενης ταμπέλας στο νέο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης με το Γυμναστικό Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης «Λασσάνης»
 26. Έγκριση δαπάνης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος Π.Ε Κοζάνης
 27. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Δ.Μ
 28. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Δ.Μ
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 34. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε Φλώρινας
 35. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 36. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 6. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.