Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/12-9-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά τη 10η/12-9-2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ.

Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

1

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 

49

Η Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα το πρακτικό

2

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Υφιστάμενο λατομείο μαρμάρου, έκτασης 24.280 τ.μ., στη θέση «Μπιστεριά» της Τ.Κ. Τρανοβάλτου της Δ.Ε. Καμβουνίων, του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού του Ν. Κοζάνης», ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

50

H Επιτροπή γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου μειοψηφούντων των κ. Δημητρίου Ψευτογκά, κ. Νικολάου Κατσαούνη και κ. Αντωνίου Κύρινα.

3

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου :   «Εκούσιος Αναδασμός τμήματος Β’ Λαζαράδων, έκτασης 5.220 στρεμμάτων, στην Τοπική Κοινότητα Τρανοβάλτου, της Δημοτικής Ενότητας Καμβουνίων του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αρμόδιος φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

51

Η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 17/9/2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ιωάννης Αντωνιάδης