ΠΙΝΑΚΑΣ Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/10-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/10-4-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α

 Θ Ε Μ Α Τ Α

 

Αρ.Απόφασης

 

Περίληψη Απόφασης

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προ ημερήσιας διάταξης

Εξελίξεις σχετικές με τις απαλλοτριώσεις

Παραχώρηση μελέτης με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών» στο Δήμο Γρεβενών

Ημερήσιας διάταξης

Εκλογή μελών Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Π.Δ.Μ

Εκλογή μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Π.Δ.Μ.

Έγκριση σύναψης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Π.Δ.Μ., με αντικείμενο τη δράση της Π.Δ.Μ. ως δομής υποστήριξης για το «Σύμφωνο των Δημάρχων» στην ενέργεια

Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2013

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΈ του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Εορδαίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Συμπλήρωση Επαγγελματικής Αδείας Λαϊκών Αγορών σχετικά με τα πωλούμενα είδη

Διαγραφή Πωλητών Λαϊκών Αγορών από Λαϊκές Αγορές της Π.Ε. Καστοριάς                           

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Καστοριάς και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης

Εισήγηση για τη θεώρηση επαγγελματικής άδειας του Ζαχαριάδη Ηλία στη θέση «Γ9» 

 Σύναψη νέας σύμβασης ΚΕΠΕ

 

 

 Μεταβίβαση Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών  

 

58/13

 

 59/13

 

 

 60/13

 

 

61/13

 

  62/13

 

 

 

63/13

 

 64/13

 

 65/13

 

 66/13

 

 67/13

 

 

 68/13

 

 69/13

 

 

70/13

 

 

 

 

 

 

Έγινε ενημέρωση για το θέμα

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η παραχώρηση της μελέτης.

 

Έγινε εκλογή των μελών της Επιτροπής

 

Έγινε εκλογή των μελών της Επιτροπής

 Εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη συμφωνίας      

 

 

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το Πρόγραμμα της Π.Ε.Κοζάνης

Γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την ΜΠΕ του έργου

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμπλήρωση της Επαγγελματικής άδειας

Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή των πωλητών.

Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι όροι της Προγραμματικής σύμβασης

 

Εγκρίνεται ομόφωνα η θεώρηση της επαγγελματικής άδειας

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η σύναψη της σύμβασης

 Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας

Κοζάνη 11-4-2013

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

Γεώργιος Παπαδόπουλος