13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Χάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. Κούτσιανο Βασίλειο
 7. Ψευτογκά Δημήτριο
 8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/4/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πενήντα (50) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσιών ταχυμεταφοράς επείγουσας αλληλογραφίας, μικροδεμάτων και δεμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2013 με αριθ. Διακήρυξης 7/2013
 4. Κατακύρωση ή μη του από 8/4/2013 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής μηχανογραφικής ύλης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 5. Κατακύρωση ή μη του από 8/4/2013 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού τακτικού διαγωνισμού περί προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 6. Κατακύρωση ή μη του από 8/4/2013 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού τακτικού διαγωνισμού περί προμήθειας καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση ορισμού όρων διακήρυξης μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των υπηρεσιών του Κέντρου Διοφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ) Γρεβενών
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 3η/2013 Π.Δ.Μ
 9. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 171.615,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Μάρτιο του 2013
 10. Έγκριση Αποδοχής ποσού 44.020,54€ του προγράμματος 3η και 4η δόση του 2012 απο εισπράξεις αμέσων και εμμέσων φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1473/7-9-84 «Περί μεταρρυθμίσεων στην άμεση και έμμεση φορολογία με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων οδοποιίας»
 11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων κλπ για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΥ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 12. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Επείγουσα συν/ση – βελτίωση τμημάτων της νέας Ε.Ο Κοζάνης Φλώρινας από Πτολ/δα έως κόμβο Παραβεγορίτιδας»
 13. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου από Δ/Σ Βεύης έως Δ/Σ Μελίτης»
 14. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή υπερωριών Α’ εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Γης (έδρα)
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη του κόστος εργασιών και της προμήθεια υλικών προκειμένου να γίνει διαμόρφωση του χώρου των γραφείων Νο 4 & 5 στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης για την στέγαση Υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ Κοζάνης
 17. Έγκριση δαπάνης για αγορά πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και ρυθμιστικών στην Ε.Ο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου Π.Ε Κοζάνης
 18. Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: « Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
 21. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου νότιας περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 22. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 26. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης  
 27. Ορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.