Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η/18-9-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της ΠΔΜ

Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Ενημέρωση

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 6η-18/9/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Έγκριση πρακτικού 5ης συνεδρίασης

 

Η Επιτροπή ενέκρινε   ομόφωνα το πρακτικό.

2

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 5,65 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 02 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

85

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 03 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

86

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 04 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

87

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 8,429 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 05 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

88

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 06 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

89

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 07 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

90

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 08 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

91

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 8,019 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 09 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

92

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 9,338 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 10 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

93

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

94

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 12 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

95

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14.012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

96

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 14 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

97

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

15

15Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 15 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

98

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

16

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 16 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης

99

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

17

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 17 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

100

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

18

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 18 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ.Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

101

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

19

19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Φωτοβολταικό Πάρκο (Φ/Β) ισχύος 14,012 MW της εταιρείας SE CRONUS ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 19 ΕΠΕ, στη θέση «ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ» της ΔΕ Δημ. Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

102

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

20

20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ Ι» συνολικής ισχύος 24 MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Κουρούμπα/Κορυφή/Βράχος» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ.

103

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

21

21o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αιολικό Πάρκο «ΑΣΚΙΟ ΙΙ» συνολικής ισχύος 36 MW και των συνοδών έργων αυτού, στις θέσεις «Στάνες-Ξεροπήγαδο-Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης της εταιρείας ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗ Ι ΑΒΕΕ

104

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

22

22o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου: Πτηνοτροφείο ιδιοκτησίας Τζήκα Γρηγορίου που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Λιβαδερού στη θέση «Μάρμαρο» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

105

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

23

23o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων του έργου: Υφιστάμενο λατομείο μαρμάρου έκτασης 24.280 τ.μ. στη θέση «Μπιστεριά» της ΤΚ Τρανοβάλτου της ΔΕ Καμβουνίων της εταιρείας ΑΦΟΙ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.

106

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

24

24o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Βελτίωση δασικού δρόμου Ψαράδες – Βροντερού του Ν. Φλώρινας».

107

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

25

25o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Βελτίωση αγροτικού δρόμου Βροντερού – Αγκαθωτό του Ν. Φλώρινας».

108

Η Επιτροπή αναβάλλει ομόφωνα το θέμα.

26

26o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α. 110507) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς και της ΠΕ Καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της ΠΕ Φλώρινας.

109

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

27

27o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με Κωδικό Θέσης «1105542   ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», της εταιρίας VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, επί εδάφους, στη θέση «Βόρεια της ΤΚ Λαιμού» στο Δήμο Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

110

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

28

28o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με Κωδικό Θέσης «10112453-ΔΕΗ ΜΕΛΙΤΗΣ», της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, επί εδάφους, στη θέση «ΡΑΝΤΙΓΚΕΛΕ   ΓΚΟΝΙΤΣΑ (δάσος ΓΚΙΩΝΗ)» στο Δήμο Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας.

111

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

29

29o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)ισχύος 32 MW στις θέσεις «ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΙΑ – ΚΟΛΕΟΣ», στα όρια Αβδέλλας και Περιβολίου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

 

112

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

30

30o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 26 MW στις θέσεις «MANTHΛΙΤΣΑ – ΣΤΡΑΓΓΟΠΕΤΡΑ», στα όρια των Δ.Ε Σμίξης , Αβδέλλας και Θεοδώρου Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών στην Π.Ε. Γρεβενών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΣ ΤΡΟΒΙΛΟΣ RENWIND Α.Ε».

113

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

31

31o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Φράγμα Κνίδης Πόρου Νομού Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

114

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

32

32o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π της Τοπικής Κοινότητας Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, στην Π.Ε. Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

115

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 23/9/2013

      

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Χρήστος Ευαγγέλου