Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τη χρήση εκπαιδευτικών κουπονιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης με τη χρήση εκπαιδευτικών κουπονιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τη χρήση εκπαιδευτικών κουπονιών υλοποιείται στην Δυτική Μακεδονία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» – Πρόγραμμα Λεονάρδο Ντα Βίντσι (Transfer and Adaptation Vouchers – TAV Leonardo Da Vinci Programme) σε συνεργασία με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς από το Τρέντο της Ιταλίας, το Κεντ της Αγγλίας, το Όσλο της Νορβηγίας και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης από την Ισπανία.

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η μεταφορά και υιοθέτηση της πρακτικής των «εκπαιδευτικών κουπονιών» στα προγράμματα Διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Το πρόγραμμα αφορά κατάρτιση 100 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω στην «Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους Η/Υ», με τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα άτομα που είναι μακροχρόνια άνεργοι (πάνω από ένα έτος) καθώς και στις γυναίκες, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από το φάσμα της ανεργίας στην Περιφέρεια μας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το τέλος Μαρτίου όταν θα γίνει και η τελική επιλογή των καταρτιζόμενων καθώς και των επιλαχόντων σε ποσοστό 30% που θα καλύψουν τα όποια κενά προκύψουν ή την αδυναμία συμμετοχής στο πρόγραμμα των αρχικά επιλεγμένων για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Κριτήριο αποτελεί επίσης ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (προκρίνονται κατά σειρά προτεραιότητας όσοι υποβάλλουν νωρίτερα την αίτηση τους).

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα υλοποιηθεί τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2011.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν για πρώτη φορά την δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι σε πιο φορέα κατάρτισης θα κάνουν την κατάρτιση τους με μοναδικό κριτήριο την ποιότητα της κατάρτισης και τις επιπλέον υπηρεσίες που θα τους παράσχουν οι φορείς κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν ένα κουπόνι κατάρτισης με ονομαστική αξία 200€ όσο και το κόστος της κατάρτισης τους.

Το κουπόνι αυτό δεν έχει καμία αξία για τους ίδιους αλλά αποτελεί το συνολικό κόστος της κατάρτισης τους, μαζί με το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης «βασικών δεξιοτήτων στους Η/Υ», σε ένα από τα γνωστά πιστοποιητικά όπως το ECDL, VELLUM κτλ.

Κατά την διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι καλούνται να αξιολογήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης με την χρήση του «εκπαιδευτικού κουπονιού» και την εμπειρία που αποκόμισαν από την χρήση του.

Τα αποτελέσματα θα επεξεργαστούν και θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα από τους φορείς κατάρτισης οι οποίοι θα συμπληρώσουν ένα αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για την «χρήση κουπονιών κατάρτισης».

Η πιλοτική εφαρμογή των «Εκπαιδευτικών Κουπονιών» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τους φορείς κατάρτισης αλλά και να διαπιστώσει τις ανάγκες κατάρτισης σε επίπεδο Περιφέρειας ώστε να γίνει η σωστότερη επιλογή των προγραμμάτων κατάρτισης που θα προκηρυχθούν με την χρήση των «Κουπονιών κατάρτισης».

Στις 15 και 16 Μαρτίου επισκέφτηκε την Περιφέρεια, ο κ. Νίκολας Φοξ, ειδικός στα θέματα κατάρτισης και στην ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων από το Κεντ της Αγγλίας όπου εφαρμόζουν το «Ατομικό Μητρώο Κατάρτισης» (Individual Learning Accounts).

Στο μητρώο αυτό καταγράφονται τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί ένα άτομο και τον ακολουθεί καθ’ όλη την διάρκεια της καριέρας του και αποτελεί βασικό στοιχείο της επαγγελματικής ανέλιξης ενός ατόμου.

Ο κ. Φοξ, ως ειδικός σύμβουλος του προγράμματος TAV συνεργάζεται με τον Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Γιάννη Αντωνιάδη και με στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την πρόοδο και τις διαδικασίες του πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης.