Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

 Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης