Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Π.Α.Α. 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Π.Α.Α. 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνει ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, για τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στα πλαίσια του Μέτρου 123Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία η 23η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ., αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 181677/1558/20-9-2011 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την αρ. πρωτ. 181678/1559/20-9-2011 περίληψη αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά από το Διαδικτυακό τόπο www. agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr ή από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και τις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η Γενική Διευθύντρια

Ιωάννα Κοντογούνη