Παράταση Διαβούλευσης Προώθησης διαδικασιών εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΔS-ΗΛ/Β/Φ.S.179/0ΙΚ. 2284122-02-2013 που αφορά στο Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Παράταση Διαβούλευσης