Ορισμός Ημερομηνίας Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Οδοντοτεχνιτών Έτους 2014

Δελτία Τύπου

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι οι ημερομηνίες των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας οδοντοτεχνίτη έχουν ως εξής:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η Θεωρητική εξέταση την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 10.00, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της πρακτικής εξέτασης θα οριστεί με νεότερη απόφαση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Οδοντοτεχνιτών έτους 2014, είναι μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας.