Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Αποφασίζουμε

Τον ορισμό των κάτωθι Περιφερειακών Συμβούλων, ως Εντεταλμένων Συμβούλων, με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων:

Α.Οικονομικά

  1. Τον κ. Ιωαννίδη Κυριάκο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για την παρακολούθηση του ΕΣΠΑ και των Έργων
  2. Τον κ. Δασκαλόπουλο Αντώνιο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για τον έλεγχο και τη διαφάνεια

Β.Παιδεία – Πολιτισμός – Τουρισμός και Αθλητισμός

  1. Τον κ. Κώττα Παναγιώτη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Τουρισμού και Πολιτισμού
  2. Τον κ. Καρακασίδη Δημήτριο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Αθλητισμού

Γ.Υγεία- Πρόνοια και Κοινωνική Συνοχή

  1. Τον κ. Αντωνιάδη Γεώργιο, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

Δ.Ανάπτυξη – Επιχειρηματικότητα και Εμπόριο

  1. Τον κ. Κάτανα Χάρη, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Εμπορίου και Λαϊκών Αγορών

Ε.Αγροτική Ανάπτυξη

  1. Τον κ. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο , Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Γούνας

Ζ. Ενέργεια – Περιβάλλον και Μεταφορές

  1. Την κ. Καρυπίδου Μαρία, Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Περιβάλλοντος και Μεταφορών

Η. Πολιτική Προστασία

  1. Τον κ. Κάτανα Ηλία, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας
 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Καρυπίδης