Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Αποφασίζουμε

Tον ορισμό ως Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τους παρακάτω Περιφερειακούς Συμβούλους, με τους αντίστοιχους τομείς αρμοδιοτήτων:

1.Του Κεχαγιά Φωτίου του Κωνσταντίνου, με τομέα αρμοδιότητας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

2.Του Τσότσου Παύλου του Θεοδώρου, με τομέα αρμοδιότητας ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

3.Του Γιαννακίδη Σταύρου του Αριστείδη, με τομέα αρμοδιότητας ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.

4.Της Κούσκουρα Αμαλίας του Δημητρίου, με τομέα αρμοδιότητας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

5.Του Καναβού Κωνσταντίνου του Ιωάννη, με τομέα αρμοδιότητας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

6.Της Παναγιωτίδου Ελισσάβετ του Βασιλείου, με τομέα αρμοδιότητας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Η θητεία των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

(Αριθ. βεβαίωσης Υ.Δ.Ε. Ν. Κοζάνης: 6415/2014/05-09-2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.).

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης