Νέες εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Tις αποφάσεις ένταξης τριών νέων έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία– Θράκη», με δικαιούχο την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Δακής, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Σαββόπουλου, του Δημάρχου Καστοριάς Μανώλη Χατζησυμεωνίδη, του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου του Δημάρχου Ορεστίδος Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς Σταύρο Κατσίλη.

Ειδικότερα τα τρία έργα είναι:
1. «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», προϋπολογισμού 3.118.450,00 €
Το έργο, αφορά:
Α. Την αναμόρφωση του χώρου που καταλαμβάνει σήμερα η Μαιευτική Κλινική, καθαιρώντας τμήμα εμβαδού 211,72τ.μ. και κατασκευάζοντας, με πρόβλεψη ορόφου, προσθήκη 370,96τ.μ. στον άξονα της κλινικής προς την πλευρά του περιμετρικού δρόμου. Θα κατασκευαστούν συνολικά εννιά δίκλινοι θάλαμοι νοσηλείας, αίθουσα χειρουργείου Μαιευτικής Κλινικής και οι απαραίτητοι υποστηρικτικοί χώροι, συνολικού εμβαδού 697,24τ.μ.
Β. Την επέκταση της κυρίως αίθουσας του Τμήματος των Επειγόντων Περιστατικών. Θα γίνει επίσης μετατροπή των δύο τακτικών εξωτερικών ιατρείων σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας. Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή βοηθητικών χώρων (αεριοφυλάκιο, χώρος στάθμευσης καροτσιών και φορείων ). Το συνολικό εμβαδό του χώρου που θα αναμορφωθεί είναι 219,65τ.μ.
Μέσα από το έργο προβλέπεται και η αναμόρφωση χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση των ανωτέρω χρήσεων.
2. «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασίας ρεμάτων οικισμών Δήμου Νεστορίου», προϋπολογισμού 2.714.000,00 Ευρώ
Το έργο, που θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Δήμο Νεστορίου, με Κύριο του έργου τον Δήμο Νεστορίου και Φορέα Υλοποίησης την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αποτελείται από τρία υποέργα ως εξής:
Α. «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασίας ρέματος Κομνηνάδων»
Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Κομνηνάδων, σε τμήμα μήκους περίπου 422 μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.
Β. «Αντιπλημμυρική και Περιβαλλοντική προστασίας ρέματος Χιονάτου και περιβάλλοντος χώρου»
Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Χιονάτου, σε τμήμα μήκους περίπου 370 μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.
Γ. «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου»
Αντικείμενο του υποέργου είναι η κατασκευή τεχνικών έργων αντιστήριξης του πρανούς και διευθέτησης της κοίτης του ρέματος Επταχωρίου, σε δύο επιμέρους τμήματα του ρέματος στο ανατολικό και το δυτικό τομέα του οικισμού, συνολικού μήκους 1.273,86μ εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού.

3. «Εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων ρέματος Γκιόλε», προϋπολογισμού 170.000,00 €
Είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται στα Έργα Σημαίες του ΕΣΠΑ για τη Δυτική Μακεδονία και αφορά τη δράση με τίτλο: «Εργασίες για την Προστασία της λίμνης της Καστοριάς». Προβλέπεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων θυροφραγμάτων με νέα, σύγχρονης κατασκευής που εξασφαλίζουν στεγανότητα, είναι ανοξείδωτα και φέρουν σύγχρονο μηχανισμό ηλεκτροκίνησης που περιλαμβάνει τις απαραίτητες διατάξεις αυτοπροστασίας. Ο νέος εξοπλισμός θα μπορεί να τηλεχειρίζεται και από απόσταση μέσω δικτύου GPRS, ενώ προβλέπεται συνεχής καταγραφή της στάθμης και τηλεπαρακολούθηση με κάμερα. Διασφαλίζεται επίσης η συντηρησιμότητα των θυροφραγμάτων με την πρόβλεψη τοποθέτησης υδατοφρακτών απομόνωσης των υδάτων. Στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται επίσης η πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης των θυροφραγμάτων και η αντικατάσταση των υφιστάμενων πλεγμάτων συγκράτησης των ψαριών με αντίστοιχα ελαφρύτερης κατασκευής.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την σύμβαση του έργου «Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμό Αγίας Άννας» με τον ανάδοχο εργολάβο.
Το έργο, προϋπολογισμού 590.000,00 ευρώ €, είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 και υλοποιείται επίσης στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το Δήμο Νεστορίου.