17η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2013

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Πάτρα Βασίλειο
2. Χάτσιο Ιωάννη
3. Γιαννάκη Βασίλειο
4. Μητροπούλου Κωνσταντίνα
5. Χατζηζήση Αλέξανδρο
6. Κούτσιανο Βασίλειο
7. Ψευτογκά Δημήτριο
8. Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/5/2013 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ανακαίνιση κτηνιατρικού κέντρου Σερβίων» Π.Ε Κοζάνης
3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
4. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
6. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Καστοριάς»
7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης» Π.Ε Καστοριάς
8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Οδοποιία Περιφερειακής Οδού Κοτύλης» Π.Ε Καστοριάς
9. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή Οδού Μοναχίτι Μικρολίβαδο» προϋπολογισμού 3.360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α Π.Ε Γρεβενών
10. Έγκριση Χρηματοδότησης του έργου: «Μελέτη Σεισμικής δραστηριότητας στην Φλώρινα» προϋπολογισμού 60.000.00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
11. Έγκριση Χρηματοδότησης του έργου: «Επισκόπηση της κατάστασης διατήρησης του φέροντος οργανισμού και του κελύφους του Διατηρητέου κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας» προϋπολογισμού 30.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 5η/2013 Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
13. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε διοργάνωση εκδήλωσης του ΥΠΑΑΤ
14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
16. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τη εύρυθμη λειτουργία του νέου Κ.Δ.Α.Π.
17. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του χορευτικού συγκροτήματος της Βοϊακής Εστίας Θεσσαλονίκης
18. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην προμήθεια γόνου ψαριών για τον εμπλουτισμό της Λίμνης Πολυφύτου και των γεωφραγμάτων Σισανίου και Πραμόριτσας
19. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Γρεβενών, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης
20. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
21. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
22. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
23. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
25. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ-Π.Ε Φλώρινας
27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ-Π.Ε Φλώρινας
28. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Δεληγιάννη Φωκίων, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης
29. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς στον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης κ. Πάκα Ιωάννη, καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας