ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΔ ΒΕΥΗΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό

για την ανάθεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ

Τ.Δ. ΒΕΥΗΣ»

Πατήστε εδώ για την Περίληψη της Διακήρυξης :

Gumnasio_sto_TD_Vevis.pdf