32η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21 / 8 / 2012 και ώρα 10:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 35 (τριάντα πέντε) τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος για εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Π.Δ.Μ Προϋπολογισμού 73.800,00€ (με Φ.Π.Α)
 3. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης της εταιρίας ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργων «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κοζάνης έτους 2012» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αγωγών Άρδευσης στο Λέχοβο» προϋπολογισμού 24.600,00 Π.Ε Φλώρινας
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Αγωγών Άρδευσης στο Λέχοβο» Π.Ε Φλώρινας
 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενής στην Κτηνοτροφική Περιοχή Λεχοβού» προϋπολογισμού 11.000,00€ Π.Ε Φλώρινας
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενής στην Κτηνοτροφική Περιοχή Λέχοβου» Π.Ε Φλώρινας
 8. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη Αντιμετώπισης Προβλημάτων & Διασφάλισης Λειτουργικότητας Λιμναίων Υποδομών Π.Ε Φλώρινας»
 9. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαϊδα με αρ. διακήρυξης 6/2012
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 8η/ 2012
 11. Έγκριση δαπάνης αντικατάστασης πεδίων πίνακα μέσης τάσης στο κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του έργου
 12. Έγκριση Δαπανών Π.Δ.Μ
 13. Έγκριση Δαπάνης Δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης της Εύξεινου Λέσχης Μεσοποταμίας Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών «ΚΕΛΕΤΡΟΝ» Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση Δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Συλλόγου Γυναικών Καλοχωρίου Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της ΠΕ Γρεβενών
 21. Κατανομή ΚΑΠ Λειτουργικών δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας