ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ημερίδα στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα την Τρίτη 16/7/2013 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας η μελετητική ομάδα παρουσίασε την οδηγία Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, το Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (GR09), τους περιβαλλοντικούς στόχους, την κατάσταση των υδατικών συστημάτων, τις πιέσεις που ασκούνται, το πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Στην παρέμβασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γιάννης Σόκουτης μεταξύ άλλων τόνισε ότι το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων του Υδατικού διαμερίσματος 09, στο οποίο εντάσσεται και η Δυτική Μακεδονία, θα αποτελέσει ένα σημαντικό κείμενο, με περιορισμούς, μέτρα και απαγορεύσεις για όλη την Περιφέρεια.

Αν και προβλέπεται άμεσα η αναθεώρησή του (2015), είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο Σχέδιο Διαχείρισης, γιατί θα καθορίσει το άμεσο μέλλον της περιοχής. Θα πρέπει λοιπόν, να υπάρχει στενή συνεργασία της ομάδας μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφωθεί το Σχέδιο Διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα προγραμματικά κείμενα της Περιφέρειας και τους στόχους, που έχουμε θέσει γι’ αυτήν (Επιχειρησιακό σχέδιο, Χωροταξικό κ.λ.π.).