ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ SMART+

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν την στρατηγική τους

για αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας –

Πως και γιατί πρέπει να επιχειρούμε με άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια :

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος SMART+ και στα πλαίσια των προσπαθειών για ανάταση της τοπικής οικονομίας, διοργανώνουν ημερίδα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα των ΜμΕ.

Η ημερίδα θα επικεντρωθεί σε τοπικές επιχειρήσεις που ακολουθούν διαφορετικές πρακτικές, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα θα συζητηθούν και οι προτάσεις των επαγγελματιών που θα συμμετέχουν ενεργά, για την προσαρμογή του επιχειρείν στις σημερινές συνθήκες ενώ θα παρουσιαστούν οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας .

 

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

16:00,

στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Το SMART+ είναι ένα mini-πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία των ΜΜΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Το έργο χρηματοδοτείται από το INTERREG IVC και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Έξι περιφέρειες με εταίρους από την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ρουμανία και την Βουλγαρία συνεργάζονται για να αναπτύξουν δραστηριότητες και νέες ιδέες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των περιφερειών και να προωθήσουν την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

jpg Επισυνάπτεται η πρόσκληση