Γιώργος Δακής Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας: «Η προστασία του Περιβάλλοντος δεν είναι πολυτέλεια αλλά παγκόσμια αναγκαιότητα»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από την καθιέρωση της 5ης Ιουνίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Τέσσερις δεκαετίες διεθνών προσπαθειών, ενίοτε διαπραγματευτικών αδιεξόδων, σύγκρουσης οικονομικών και γεωπολιτικών   συμφερόντων, αλλά σαφέστατα και σημαντικών επιτευγμάτων, κυρίαρχα στην προσπάθεια ελέγχου της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Ιδιαίτερα για την περιοχή μας, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθημερινή πρόκληση και διαχρονική αναγκαιότητα, άρρηκτα συνυφασμένη με την πίεση που ασκεί η λιγνιτική βιομηχανία τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η περιβαλλοντικά αποδεκτή αξιοποίηση των εγχώριων λιγνιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα.

Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία όμως, δεν πρέπει να εξαντλείται στο προφανές και στο αυτονόητο. Οφείλει να διαχέεται στην καθημερινότητά μας, στην ανορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στην άναρχη δόμηση, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών, στην ερημοποίηση των εδαφών, στην αλόγιστη χρήση νερού, στην ενεργειακή σπατάλη, στις καταναλωτικές μας συνήθειες, στην ελλειμματική διαχείριση των απορριμμάτων και γενικότερα, στο προσωπικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η συντεταγμένη προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί σαφέστατα υποχρέωση της Πολιτείας, η οποία θα ήταν «κενό γράμμα» χωρίς την ευθύνη και τη συμμετοχική προσπάθεια όλων των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γιώργος Δακής