Η προσέγγιση του DIFASS στη χρηματοδότηση αρχικού σταδίου

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Μετά τις προηγούμενες γόνιμες συναντήσεις σε θέματα όπως η διεθνοποίηση και τα μικροδάνεια, οι εταίροι του DIFASSσυναντήθηκαν αυτή τη φορά στη Χιχόν (Gijón) της Ισπανίας, όπου και συζήτησαν τους καταλληλότερους τρόπους να παράσχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spinoffs) και επιχειρήσεις αρχικού σταδίου (earlystage). Για τα θέματα αυτά, ο καθηγητής κος Συμεών Καραφόλας έκανε μια θεωρητική ανασκόπηση, αλλά και παρουσίασε τεχνικές αξιολόγησης των ιδεών/προτάσεων των νεοφυών επιχειρήσεων από αμερικανικά και ευρωπαϊκά Κεφάλαια Επιχειρηματικού Κινδύνου και Επιχειρηματικούς Αγγέλους .

Το πρόγραμμα DIFASSστοχεύει στην υποβοήθηση πρόσβασης στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ανταλλαγής καινοτόμων «καλών πρακτικών» που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Εστιάζει στην ανάπτυξη και υλοποίηση εργαλείων που δεν προβλέπουν άμεση ενίσχυση (επιχορήγηση), όπως τα ανακυκλούμενα κεφάλαια, τα διαπεριφερειακά ταμεία και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.


Σε αυτά τα πλαίσια, οι σύνεδροι παρακολούθησαν πέντε ακόμη επιτυχημένες περιφερειακές πρωτοβουλίες φιλοξενούμενοι από την
IDEPAκαι το CEEIAsturiasστη Gijón και τη Llanera (Αστούρια-Ισπανία) στις 28-29 Νοεμβρίου. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που υλοποιούνται ή/και χρηματοδοτούνται από (ημι-) δημόσιους οργανισμούς.

Την πρώτη μέρα στη Gijónπαρουσιάστηκαν οι πέντε «καλές πρακτικές»: Aρχικά παρουσιάστηκε η «Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Αρχικού Σταδίου» (AccesstoEarlyStageFinance) που παρουσιάστηκε από την CristinaFanjulAlonsoτου CEEIAsturias, και ακολούθησε το «Acceleracelife.com» που παρουσιάστηκε από την KülleTärnovτου Τεχνολογικού Πάρκου του Tallinn(ScienceParkTehnopol). Τρίτη στη σειρά ήταν η παρουσίαση μέσω βίντεο (videopresentation) της «Ακαδημαϊκής Θερμοκοιτίδας» (AcademicIncubator) από την JoannaWdowikτου Rzeszow στην Πολωνία, την οποία ακολούθησε η παρουσίαση της AlenkaMubiZalaznikαπό το Spiritτης Σλοβενίας του «Προγράμματος Υποστήριξης της Καθοδήγησης» (SupportProgramofMentorship). Η ημερίδα τελείωσε με την παρουσίαση του «Κέντρου Επώασης Επιχειρήσεων» (BusinessIncubationCentre) από τον AlanScraseτου πανεπιστημίου του Southamptonκαι τη συνεργασία του με άλλα 4 πανεπιστήμια στο πρόγραμμα SETsquared.

Οι σύνεδροι ψήφισαν την βορειο-βαλτική συνεργασία «Acceleracelife.com» ως την καλύτερη πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη προσέγγιση μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων και κατάρτισης σε τεχνικές διεθνοποίησης και επενδύσεων , στοχεύει στη μείωση του κινδύνου αποτυχίας και στην αύξηση του βαθμού επιβίωσης των νεοφυών επιχειρήσεων.


Τη δεύτερη μέρα, οι εταίροι επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του
IDEPAστη Llanera, ξεναγήθηκαν στους χώρους του CEEIAsturias και παρακολούθησαν την τελετή απονομής των ετήσιων επιχειρηματικών βραβείων του CEEI.

Το πρόγραμμα DIFASSδιαθέτει ιστοχώρο  www.difass.eu, videosστο κανάλι DIFASS στο youtube (όπου είναι διαθέσιμες όλες οι παρουσιάσεις των «καλών πρακτικών») και Twitternewsfeedsαπό το @DIFASS.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το INTERREGIVCProgramme. Ο βασικός του σκοπός είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των περιφερειακών πολιτικών και εργαλείων.

Το INTERREGIVCπροσφέρει χρηματοδότηση για διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρώπη. Υλοποιείται στα πλαίσια του στόχου Εδαφικής Συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το DIFASS μπορείτε να επικοινωνείτε με:

 

  • τον υπεύθυνο του DIFASS από την Πολωνική Ακαδημία Επιστημών, κ. Maciej Wożniak στο e-mail  Mwozniak@zarz.agh.edu.pl
  • τονprojectmanagerτουDIFASSκ. RobertNemethαπότοPannonBusinessNetworkτηςΟυγγαρίαςστοτηλ. 003694505003 ήστοemailnemeth@pbn.hu
  • τον υπεύθυνο επικοινωνίας του DIFASS κ. Frank Hiddink από το Business Development Friesland της Ολλανδίας στο τηλ. 0031588458045 ή στο e-mail  f.hiddink@bdfriesland.nl 
  • τους υπευθύνους του DIFASS στη Δυτική Μακεδονίας, κ. Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail:  theodoropoulos@hotmail.com, κ. Σιμεών Καραφόλα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο e-mail:  skarafolas@yahoo.gr και τον κ. Τάσο Σιδηρόπουλο από την ΑΝΚΟ στο e-mail:  tsidiropoulos@anko.gr