Η ΠΕ Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια δύο (2) Φορητών Αναλυτών Μέτρησης Αιρουμένων Σωματιδίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΜ

 Διαβάστε εδω την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος