Γιώργος Δακής, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας: «Εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τη Δυτική Μακεδονία η επιλογή του αγωγού TAP»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Dakis-Giorgos-53Η επιλογή του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑP για τη μεταφορά του αζέρικου φυσικού αερίου στην Ευρώπη αποτελεί ξεκάθαρα μια θετική εξέλιξη τόσο για την Ελλάδα γενικότερα όσο και για τη Δυτική Μακεδονία ειδικότερα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποκτά πλέον πρόσβαση και στο φυσικό αέριο, διευρύνοντας τους ενεργειακούς της πόρους σε όλο σχεδόν το φάσμα των διαθέσιμων πηγών ενέργειας. Πέρα από τα προφανή οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν κατά τη φάση υλοποίησης του έργου, ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι προοπτικές για την περίοδο μετά το 2019 όταν θα ξεκινήσει η λειτουργία του αγωγού και κυρίως η μελλοντική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας στα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Η ασφάλεια τροφοδοσίας των εν ενεργεία συστημάτων τηλεθέρμανσης, αλλά και η χωρική επέκτασή τους στο σύνολο των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τίθενται πλέον σε καινούργια βάση.

Το μείζον ζήτημα διαχείρισης και αντιμετώπισης της «ενεργειακής φτώχειας», σε μια Περιφέρεια με απαιτήσεις θέρμανσης που ξεπερνούν τους οκτώ μήνες ετησίως κατά τόπους, δρομολογείται σε μια νέα προοπτική με ταυτόχρονη δυνατότητα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η τεχνική δυνατότητα συνδυασμένης καύσης λιγνίτη και φυσικού αερίου στους υπάρχοντες Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, αναδιαμορφώνει επί τα βελτίω το χρονοδιάγραμμα έλευσης της μεταλιγνιτικής εποχής και συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Χαιρετίζουμε την έλευση του TAP στη Δυτική Μακεδονία, εξέλιξη που αναβαθμίζει την Περιφέρειά μας σε ισχυρό ενεργειακό πυλώνα στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν πρέπει όμως να παραμείνουμε απλοί «ενεργειακοί τροχονόμοι» μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Σε περιφερειακό επίπεδο προσδοκούμε στα οφέλη από την κατασκευή του αγωγού, αναζητούμε τις μελλοντικές προοπτικές και υποστηρίζουμε τις προστιθέμενες αξίες που θα προκύψουν με γνώμονα το έννομο συμφέρον και τις προσδοκίες των Δυτικομακεδόνων.