Γιώργος Δακής: ¨Δίνουμε μια σημαντική ευκαιρία στους ανέργους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για απασχόληση¨

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

556 θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ),σε επίπεδο περιφέρειας. Στη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, στην έδρα της περιφέρειας, στο κτίριο της ΖΕΠ στην Κοζάνη,παρέδωσε τα έγγραφα στους επικεφαλής των συμπράξεων που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα.

Στο σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι και η τοπική αυτοδιοίκηση, στην ένταξη στην απασχόληση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κάνοντας παράλληλα και μια αναδρομή  στις διαδικασίες που προηγήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις.Για μας όπως είπε <<αποτελεί προτεραιότητα η λήψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των προσπαθειών στο χώρο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και της ενδυνάμωσης της απασχόλησης.Αναγνωρίζουμε ότι οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν στον τομέα της απασχόλησης, οφείλουν να ξεκινούν σε τοπικό επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο αστικών κέντρων, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι, οι πόλεις και τα περιφερειακά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μέσα από τις δράσεις των ΤΟΠΣΑ, ανοίγουμε ένα νέο πλαίσιο διαλόγου και ένα κοινό πρόγραμμα δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους της Περιφέρειας μας, με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νέους μας πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής.>>
Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι να προετοιμάσουν με ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων τους ωφελούμενους- ανέργους ώστε να είναι σε θέση:
Να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους,
Να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν -επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και
Να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους
προσλάβουν.