37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25 / 9 / 2012 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της από 4-9-2012 ένστασης της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ» που αφορά την ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 28-08-2012 του υπόψη έργου Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δαπάνη για την «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέιντερ), έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός (1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ για την χειμερινή περίοδο 2012-2013»
 4. Έγκριση διενέργειας δημόσιου μειοδοτικού ανοικτού διαγωνισμού και των όρων της σχετικής διακήρυξης για την «Μίσθωση τριάντα πέντε (35) αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργατών) με λεπίδα και αλατοδιανομέα, έξι (6) διαμορφωτών γαιών (γκρέιντερ), έξι (6) ελκυστήρων (τρακτέρ) και ενός (1) αποχιονιστικού μηχανήματος (φρέζας), για τις εργασίες αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ για την χειμερινή περίοδο 2012-2013»
 5. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 4ης Σεπτεμβρίου 2012 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Σερβίων, Δήμου Σερβίων – Βελβενδού» Β΄ Φάση Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού Μεσιανής, Δήμου Σερβίων – Βελβενδού» Π.Δ.Μ
 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αντικατάσταση πεδίων μέσης τάσης (20kv) στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης
 8. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Χιλιoδένδρου – Ποριάς» Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 3 Ολοκλήρωση δρόμου Νεστόριο – Πεύκο – Πευκόφυτο» Π.Ε Καστοριάς
 10. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Βορειοδυτικής Περιοχής της Π.Ε Καστοριάς»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων – κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο Φλώρινας – Αλώνων» Π.Ε Φλώρινας
 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ Πολυπλάτανου» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση μίσθωσης χώρων στο Αμύνταιο για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 14. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο καταλληλότητας των κτιρίων που θα προταθούν από τους ενδιαφερόμενους και για το αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίων για την στέγαση των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας
 15. Λήψη απόφασης χρηματοδότησης του έργου: «Δημιουργία Γεωπάρκου στη θέση «Μπουχάρια» Μικροβάλτου Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 16. Έγκριση διενέργειας και όρων ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ περί προμήθειας τρίγλωσσων τουριστικών οδηγών για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2012
 17. Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού ασύρματου διτκύου για το δίκτυο δασοπροστασίας στις περιοχές των Δ.Δ. Μελά, Μακροχωρίου, Αγ. Αντώνιο, Πτελέας, Κρανοχωρίου Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε. ποσού 8.047,91 € του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2012
 19. Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης φωτοαντιγραφικού υλικού από την Π.Δ.Μ. και έγκριση δαπάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για την ανατίναξη μεγάλων βραχωδών όγκων και απομάκρυνση αυτών από την Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων (95+300 χλμ) Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακέτας για τη λειτουργία του ρυθμιστού κυκλοφορίας στην Δ/Σ Δισπηλιού (τελωνείο) Καστοριάς Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 23. Έγκριση δαπάνης δράσεων της Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση αποζημίωσης λόγω εκπαιδευτικής άδειας σε υπάλληλο της Π.Ε Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Παραίτηση από ένδικα μέσα της Π.Ε. Καστοριάς, σχετικά με την αριθμ. 10/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 30. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ
 31. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας