Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας δυο (2) πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ φπα).

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ τη προκήρυξη