Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2015

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση

Διαβάστε εδώ την επαναπροκήρυξη