ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με κεντρικό ομιλητή τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής κ. Johannes Hahn

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη

Αξιότιμε Επίτροπε κ. JohannesHahn,

αγαπητοί προσκεκλημένοι,

κυρίες και κύριοι,

καλωσορίζουμε στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τον Επίτροπο για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική.

Μία πολιτική που αφορά και την περιοχή μας, ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια που στοχεύει να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα και κάθε ευκαιρία προς όφελος των πολιτών και των συμφερόντων της.

Καλωσορίζουμε τον κ. Επίτροπο, στην Περιφέρεια των ποικίλων δυνατοτήτων, δυσχερειών και προκλήσεων.

Στην Περιφέρεια με την ανεργία στο 27% και την ανεργία των νέων στο 70% (από τις υψηλότερες στην Ευρώπη).

Στην Περιφέρεια που αποτελεί χωροταξικά την άκρη της Ελλάδας και ταυτόχρονα, την πύλη εισόδου στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.

Στην Περιφέρεια που κρύβει στα σπλάχνα της το λιγνίτη που, ως καύσιμο υλικό για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συνέβαλλε όσο καμία άλλη περιοχή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας ενώ, ταυτόχρονα, το φυσικό περιβάλλον άλλαξε όψη και η επιβάρυνση σ’ αυτό ήταν τεράστια και μη αναστρέψιμη.

Στην Περιφέρεια που συμβάλλει, την περίοδο αυτή, με 50% περίπου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από 75% πριν από μερικά χρόνια). Στην Περιφέρεια των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών φυσικού κάλλους που την αναδεικνύουν σε πραγματικό θησαυρό.

Στην Περιφέρεια που φιλοξενεί το 65% περίπου των επιφανειακών υδάτων της χώρας μας (λίμνες, ποτάμια).

Στην Περιφέρεια, μάρτυρα της βαρειάς πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς που ανήκει σε όλους μας.

Στην Περιφέρεια των ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων που θα πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μαζί να αφήνουν την υπεραξία τους στην περιοχή.

Στην Περιφέρεια των νέων θεσμών και της καινοτομίας (Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, ΔΙΑΔΥΜΑ κλπ.)

Στην Περιφέρεια που αποτελεί σημαντικό κέντρο γουνοποιίας παγκόσμιας διάστασης.

Σας καλωσορίζουμε κ. Επίτροπε στην Περιφέρεια των αντιθέσεων, όπως θα διαπιστώσατε από την προηγούμενη αναφορά μου.

Ναι, ζούμε στην Περιφέρεια όπου η συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων είναι αναγκαία, χωρίς τον περιορισμό που το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) της περιοχής, λόγω ακριβώς της εξορυκτικής βιομηχανίας, την κατατάσσει αδίκως και πλαστά στις σχετικά πλούσιες χώρες την ίδια στιγμή που η αξία που παράγεται δεν καταναλώνεται στην περιοχή μας αλλά διαχέεται προς όφελος και για λογαριασμό του συνόλου των πολιτών της χώρας μας.

Είναι αποδεκτό άλλωστε ότι, μόνο η χρήση του δείκτη του ΑΕΠ δεν αποτυπώνει από μόνη της την αναπτυξιακή κατάταξη μίας περιοχής όπως και της δικής μας.

Συνέπεια, λιγότεροι πόροι από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για την ανάπτυξη που δεν μπορούν να απαντήσουν στις ανάγκες της περιοχής μας που κατατάσσεται στο Μεταβατικό Στόχο.

Σας καλωσορίζουμε κ. Επίτροπε και γνωρίζοντας πολύ καλά την έννοια και το περιεχόμενο της Περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, ενισχύουμε την άποψή μας ότι ο φυσικός πλούτος της περιοχής (ορυκτά καύσιμα και νερά) ανήκουν στους κατοίκους της και θα πρέπει να συμβάλλουν στη ευημερία τους.

Σας διαβεβαιώνουμε παράλληλα ότι η στρατηγική καλής γειτονίας με τις άλλες χώρες αποτελεί για ‘μας πεδίο εστίασης γιατί πιστεύουμε στη διασυνοριακή αλληλεγγύη και συνεργασία.

Είμαστε βέβαιοι ότι τα κοινά φυσικά διαθέσιμα (λίμνες, δάση) και οι σχέσεις μας που δοκιμάσθηκαν αλλά άντεξαν, θα πρέπει να μας ενώνουν και να μας καθοδηγούν.

Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας και επιζητούμε τη συμβολή σας.

Η απάντηση στην υψηλή ανεργία είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας βασισμένη στη γνώση, στη διαφοροποίηση και στην καινοτομία.

Το δικαίωμά μας για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων περνάει από την αξιοποίηση τη φυσικής κληρονομίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών προστασίας του βεβαρυμμένου περιβάλλοντος που εστιάζεται χωρικά στην περιοχή της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της περιοχής βρίσκει συμπαραστάτη τα δίκτυα προσπελασιμότητας και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η έρευνα, που προσδοκούμε να πάρει τοπική υπεραξία, να μεταβιβασθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο και να γίνει κτήμα των πολλών, στηρίζεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με πρόσφατη την απόφαση της εταιρικής σχέσης της Περιφέρειάς μας στο πλαίσιο της επικουρικότητας να ενισχύσει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με υποδομές που θα απελευθερώσουν τη δυναμική τους και αποτελούν εστιασμένη και στοχοθετημένη στρατηγική μας.

Η ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων (οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος), που διαπερνούν την Περιφέρειά μας, αποτελεί επίσης σημαίνουσα προτεραιότητα και σημείο σύγκλισης των Φορέων μας.

Η ένταξη, στο μίγμα της ανάπτυξης, της πράσινης επιχειρηματικότητας και οικονομίας αποτελεί επίσης μία επιλογή που εκτιμούμε ότι θα επιφέρει την αναγκαία ισορροπία μαζί και με την έξυπνη εξειδίκευση σε εφαρμογή της εκπονηθείσας Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3).

Στοχεύουμε στη συνολική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή αποτελεί την «περιβάλλουσα» που θα διασφαλίσει την «ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη» που αποτελεί στόχο της Ε.Ε. και δική μας καθημερινή μέριμνα χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς.

Βίντεο