Ενημερωτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή & στελεχών της ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ & ΑΝΚΟ, Δευτέρα 1/10/2012.

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Ενημερωτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Δακή & στελεχών της ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ & ΑΝΚΟ, Δευτέρα 1/10/2012.

Η επιχειρηματικότητα επιδέχεται πολλών ορισμών και προσεγγίσεων, που εκτείνονται από το «δημιουργείν» έως το «επιβιώνειν», από την ανάληψη ρίσκου έως την άσκηση ηγεσίας, από την σύλληψη μιας ιδέας – στόχου και την επιθυμία αυτοαπασχόλησης έως την πραγμάτωσή της.

Πάνω απ’ όλα όμως, η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία, κυρίως ατόμων που ανήκουν σε μια ετερογενή ομάδα και που έχουν το ταλέντο να αναγνωρίζουν ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι δεν τις βλέπουν και να οργανώνονται για να επιτύχουν το τελικά επιδιωκόμενο όφελος.

Η επιχειρηματικότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία, που αναζητά διαρκώς κάτι νέο, το οποίο να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες του ανθρώπου και για το σκοπό αυτό αναπλάθει το παλιό. Οφείλει όμως να είναι το ίδιο συνδεδεμένη και με τη κοινωνική υπευθυνότητα και το σεβασμό στην οικολογική ισορροπία, προκειμένου να παραμείνει ωφέλιμη και επομένως βιώσιμη. Μπορεί έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει το ανθρώπινο δυναμικό, επιτρέποντας την μετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχημένες προσπάθειες και συσσωρεύοντας σχετική γνώση. 

  • Το ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

Τα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ και η συμμετοχή των επιχειρήσεων της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ έχουν προκηρυχθεί αρκετά σημαντικές δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Κάποιες από αυτές τις δράσεις-προγράμματα αφορούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που λειτουργούν χρόνια και θέλουν να εκσυγχρονιστούν ή ενισχύουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Παραδείγματος χάριν το Πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο για την αλλαγή του προτύπου μοντέλου ανάπτυξης και την στροφή προς την καινοτομία.

Το έντονο ενδιαφέρον που εκφράστηκε κατά την υποβολή προτάσεων (στα πλαίσια του προγράμματος υποβλήθηκαν συνολικά σε επίπεδο χώρας 443 επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων συνολικού προϋπολογισμού 63,7 εκ ευρώ εκ των οποίων τα 13 από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 38.000.000 περίπου ευρώ) τόσο των νέων ανθρώπων, όσο και των νέων επιχειρήσεων, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να αναλάβουν ρίσκα και να δραστηριοποιηθούν σε καινοτόμες δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο, ότι η υγιής επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει το διαβατήριο για την έξοδο της χώρας από την βαθιά κρίση που διέρχεται.

Επίσης στα προγράμματα της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας που μέχρι πρόσφατα υλοποιούνταν από τον ΕΟΜΜΕΧ, αλλά μετά τις διαδικασίες των συγχωνεύσεων περιήλθαν ως διαχείριση στον ΕΦΕΠΑΕ, έχουν ενταχθεί αρκετές επιχειρήσεις από την Περιφέρειά μας (41 προτάσεις συνολικά). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση – μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων – της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (Επιχειρηματικότητα Νέων), σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Ας μην ξεχνούμε πως οι Νέοι και οι Γυναίκες αποτελούν μια ιδιαίτερα «ευπαθή» κοινωνική ομάδα που πλήττεται με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας (περίπου 50%).

Παράλληλα, σε δύο άλλα προγράμματα, 1) της «Μεταποίησης στις Νέες Συνθήκες» και 2)της «Εξωστρέφειας & Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων» έχει ενταχθεί, επίσης, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων από την περιφέρειά μας, που ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Στο πρόγραμμα της «Εξωστρέφειας» έχουν ενταχθεί 39 συνολικά επιχειρήσεις από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο τη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων (και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων), σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες συνθήκες» έχουν ενταχθεί συνολικά 63 επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ο στόχος των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα το απόγευμα, την Τετάρτη 3/10 και την επόμενη Δευτέρα 8/10, από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ που είναι το παράρτημά της στη Δυτική Μακεδονία και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Κοζάνης, είναι αφενός η πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων για τους κανόνες υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων και αφετέρου η απευθείας ενημέρωση σχετικά με τα προβλήματα που εντοπίζονται στο στάδιο της υλοποίησης και η ενδεχόμενη λύση τους, ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι όσο σημαντική είναι η θετική αξιολόγηση και η ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα άλλο τόσο σημαντική είναι η επιτυχής υλοποίηση και ολοκλήρωση των σχεδίων αυτών, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν υποστεί οικονομική ασφυξία.

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να τονίσω ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στέκεται αρωγός όλων των προσπαθειών που έχουν στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την καθιέρωση ενός προτύπου βιώσιμου και υγιούς επιχειρείν που θα συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Ενημερωτικά στοιχεία για την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

1. Η ταυτότητα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2002 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας.

Το ΚΕΠΑ, δημιουργήθηκε το 1991 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, με σκοπό τη διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. Από το 1993 το ΚΕΠΑ δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) στη διαχείριση και το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων πανελλαδικής κυρίως εμβέλειας, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του το ΚΕΠΑ το Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία γραφείου στις Βρυξέλλες.

Η ΑΝΕΜ δημιουργήθηκε το 1997, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από το ΚΕΠΑ και τα τοπικά Επιμελητήρια της Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας καθώς επίσης την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ) και την Ένωση Κεντρικών Επιμελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ). Η δημιουργία της ΑΝΕΜ, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη λειτουργίας ενός Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) των προγραμμάτων στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ στον οποίο να συμμετείχαν τα Επιμελητήρια καθώς και αναπτυξιακοί και επιχειρηματικοί φορείς της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι η διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η έδρα της εταιρείας είναι στη Θεσσαλονίκη. Οι διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες της, καθώς και οι υποδομές της, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το ΚΕΠΑ που έχει την ευθύνη εφαρμογής και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ. Για τις ανάγκες πληροφόρησης και δημοσιότητας των προγραμμάτων συνεργάτες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ βρίσκονται εγκατεστημένοι στις έδρες των Επιμελητηρίων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. όπου στις εγκαταστάσεις της, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ διατηρεί παράρτημα.

  • Στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, διαχειρίσθηκε ως αρμόδιος ΕΦΔ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, έργα και δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκ. ευρώ.
  • Στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ συμμετέχει ως βασικός εταίρος και με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο κοινοπρακτικό σχήμα του αρμόδιο ΕΦΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) , ΕΦΕΠΑΕ.

 

Προγράμματα ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΣΠΑ 2007-2013) που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ΕΠΑΝ ΙΙ 


Πράσινη Επιχείρηση 2010


Πράσινος Τουρισμός


Εναλλακτικός Τουρισμός


Μεταποίηση στις νέες Συνθήκες


Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων


Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


Επιχειρηματικότητα Νέων


Γυναικεία Επιχειρηματικότητα


Ένδυση και Υπόδηση


Νέα Kαινοτομική Επιχειρηματικότητα


Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές


ΠΕΠ

Βασικά Σημεία της Συνέντευξης Σπύρου Σκοτίδα