Εκκαθάριση του αρχείου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Γιάννη Σόκουτη

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Εκκαθάριση του αρχείου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης κ. Γιάννη Σόκουτη

Επειδή δημιουργήθηκαν εσφαλμένες εντυπώσεις από την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την «εκκαθάριση του αρχείου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) από ανενεργά έργα» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα εξής, ιδιαίτερα όσο αφορά τα έργα της Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Ν.Α. Κοζάνης):

  1. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου για την εκκαθάριση του αρχείου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εθνικό Σκέλος) από ανενεργά έργα κινείται απόλυτα στην σωστή κατεύθυνση καθόσον είναι απαραίτητος ένας εξορθολογισμός του ΠΔΕ και προσαρμογή του στα νέα δεδομένα από πλευράς αναγκαιοτήτων και οικονομικών πόρων.
  2. Όπως είναι γνωστό, με σχετική εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου, οι μικρές έως ελάχιστες εκταμιεύσεις από εθνικούς πόρους θα διατίθενται για αποπληρωμή των ενταγμένων έργων του ΠΔΕ, χωρίς να δίνεται έγκριση για νέες δημοπρατήσεις έργων.
  3. Μια σειρά έργων περιλαμβάνονται στο σεισμικό πρόγραμμα ΟΠΑΓΚ το οποίο ολοκληρώθηκε και έκλεισε με Υπουργική Απόφαση το 2006 και επομένως πολύ ορθά βγαίνουν από τον σχετικό πίνακα του ΠΔΕ.
  4. Όσα από τα έργα του ΟΠΑΓΚ δεν ολοκληρώθηκαν αλλά είχαν νομικές δεσμεύσεις, μεταφέρθηκαν στο νέο πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ για ολοκλήρωση και αποπληρωμή τους.
  5. Αρκετά έργα ολοκληρώθηκαν σαν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% και επίσης ορθά βγαίνουν από τον σχετικό πίνακα. (π.χ. Αγωγός ύδρευσης Τριγωνικού – Σερβίων, ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Κυριακή –Βελβεντό, Δρόμος Πεντάλοφος- Δίλοφος).
  6. Ένας σημαντικός αριθμός έργων υλοποιήθηκαν από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και για το λόγο αυτό πολύ σωστά αφαιρέθηκαν. (π.χ. Μηχανοργάνωση Ν.Α. Κοζάνης από Γ’ ΚΠΣ, Κτίριο Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν.Α. Κοζάνης από ΕΠΑΔΥΜ και Τοπικό Πόρο, Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισμού Νεάπολης από Γ’ ΚΠΣ)
  7. Από την αναλυτική επεξεργασία του σχετικού Πίνακα προκύπτει, ότι δεν υπάρχουν έργα με φορέα υλοποίησης την Π.Ε. Κοζάνης που να παρέμειναν ανενεργά μετά την 1-1-2007 όταν αναλάβαμε ως Νομαρχιακή Αρχή και μετά την ολοκλήρωση του ΟΠΑΓΚ το έτος 2006.
  8. Σημειώνουμε επίσης, ότι σύμφωνα με την σχετική Απόφαση «Η επανένταξη έργου θα γίνεται με προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής του σε κάποιο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και εφόσον καλύπτονται ιδιαίτερα σημαντικές και ιεραρχημένες ανάγκες ή υποχρεώσεις».
  9. Τέλος, να ενημερώσουμε για μια ακόμη φορά, ότι η Π.Ε. Κοζάνης έχει την στιγμή αυτή ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ (ΠΕΠ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ) συνολικού προϋπολογισμού 130 εκ.(ΜΑΒΕ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ-ΣΧΟΛΕΙΑ-ΔΡΟΜΟΙ κτλ.) ενώ οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογούνται για ένταξη στο ΕΣΠΑ ξεπερνούν τα 100 εκ. €.

Συνημμένα:

ο πίνακας των έργων