«Έκδοση άδειας εγκατάστασης μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδυτές στα πλαίσια του Ν. 3906/2011 »

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων ότι:

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποκλειστικά και μόνο το πρόβλημα της έκδοσης άδειας εγκατάστασης μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ώστε να είναι δυνατή η ενίσχυσή τους μέσω του Ν.3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και μετά από πιέσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Πασχάλη Χαρούμενου και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με έγγραφό της γνωστοποιεί ότι:

1. Στις περιπτώσεις μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης με βάση το Ν. 3698/2008 και οι οποίες έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας εγκατάστασης στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 4056/2012, δύναται να χορηγείται κατ’ εξαίρεση από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή, και μετά από αυτοψία στις εγκαταστάσεις τους από την Επιτροπή Σταυλισμού, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (μέχρι 30/4/2012).

2. Στις περιπτώσεις μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δύναται να χορηγείται κατ’ εξαίρεση από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή , στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 4056/2012, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (μέχρι 30/4/2012).

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι υποψήφιοι επενδυτές των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων να απευθυνθούν στις κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας.