16η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 30/4/2012 και ώρα 11:00 π.μ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου (Ν. 1418/84 άρθρου 4) του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στον εξωτερικό χώρο του Νηπιαγωγείου περιοχής Αγ. Αθανασίου Κοζάνης» προϋπολογισμού 24.344,89€ με Φ.Π.Α Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Γυμνασίου Λαιμού» Π.Ε Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Γυμνασίου Λαιμού» Π.Ε Φλώρινας
 5. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στο Επαρχιακό Δίκτυο Λεχόβου – Βαρυκού », προϋπολογισμού δαπάνης 24.600,00€ Π.Ε Φλώρινας
 6. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου Αντιστήριξης στο Επαρχιακό Δίκτυο Λεχόβου – Βαρυκού »Π.Ε Φλώρινας
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Καθαρισμός Στραγγιστικών Καναλιών στο Δ.Δ Φανού» προϋπολογισμού δαπάνης 14.962,57€ Π.Ε Φλώρινας
 8. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Στραγγιστικών Καναλιών στο Δ.Δ Φανού»   Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση του πρακτικού Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Λειτουργία και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού Διοικητηρίου» Π.Ε Γρεβενών
 10. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α΄ εξαμήνου 2012 υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κοζάνης
 13. Έγκριση δαπάνης και συμμετοχής της Π.Ε Καστοριάς στην 37η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς
 14. Έγκριση Δαπάνης Δημοσίων Σχέσεων ενόψει του Εορτασμού της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση δαπάνης ενόψει του Εορτασμού της 9ης Μαΐου Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 17. Έγκριση συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ορεινής Διάσωσης και έγκριση δαπάνης Π.Ε Γρεβενών
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 21. Ορισμός δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.