Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

Όπως είναι ήδη γνωστό, η διαδικασία εισαγωγής των υποψηφίων, που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4-9-2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 παρ 11, εδάφιο β, περίπτωση iii, του Ν.3966 (ΦΕΚ 118_2011) και ισχύει και ο αριθμός των θέσεων καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εν λόγω υποψήφιοι σε πρώτη φάση θα κληθούν να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησής τους. Ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από 28 Φεβρουαρίου 2012 έως και 16 Μαρτίου 2012.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, μπορούν να ενημερωθούν για τα απαραίτητα ιατρικά δικαιολογητικά και τον τρόπο απόκτησής τους από το σχολείο φοίτησή τους και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης (Γραφείο 20).

 

Από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κοζάνης

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

1) ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης,

6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,

περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρίνα Κεραδενίδου                       
Τηλ. 25510-76441                                                                
Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Αγγελική Καμήλα                          
 Τηλ. 25510-76441)

2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»

Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Περδίκη                                    
Τηλ. 2310-993486)

3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Περιφερειακή Οδός – Νέα Ευκαρπία,

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56429

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Θεοδώρα Λιούζα,                            
τηλ. 2313-323909 &
Fax: 2310-685111)

4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»

Κωνσταντινουπόλεως49,

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Μαρία Ξεπαπαδάκη                      
Τηλ. 2310-892262                                                                                             Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Ειρήνη Μοσχοπούλου             
Τηλ. 2310-892634 & 2310-892747)

5) ΠΓΝ Ιωαννίνων

Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου

Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα                                              Τηλ. 26510-99743)

6) ΠΓΝ Λάρισας

Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,

Λάρισα, Τ.Κ. 41110

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελευθερία Μαλισιώτου                               
Τηλ. 2413-502774 &
Fax: 2410-670248

7) ΠΓΝ Πατρών

Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Αντωνία Γιαννίκα                      
Τηλ. 2610-997873 & 2613-603993                                              
Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Παναγούλα Οικονόμου)  
Τηλ. 2613-603408)

8) ΠΓΝ Ηρακλείου

Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής : κα Μαρία Κλινάκη                                         
Τηλ. &
Fax 2810-392478)

9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Εμμανουέλα Μανωλά                      
Τηλ. 210-7776688

10) ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ

Ερυθρού Σταυρού 1, Αθήνα, Τ.Κ. 11526

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Ελένη Κουτσουλέλου                      
Τηλ.210-6414739                                                                                                 Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Ευαγγελία Οικονόμου)                                     
Τηλ. 210-6414912                                                                                
Ώρες επικοινωνίας: 8:00πμ. 14:00μμ.

11) ΓΝΑ «Λαϊκό»

Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Καλλιόπη Γεμελιάρη                                             Τηλ. 210-7456225                                                                                                     
Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Βασιλική Παπαλόη                                                                            Τηλ. 210-7456569

12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Αικατερίνη Φλώρου                                             Τηλ. 21320-41091                                           
Αναπληρώτρια
Eπιτροπής: κα Μαρία Παπακωνσταντοπούλου                                   Τηλ. 21320-41091

Ώρες επικοινωνίας:   12:00μμ-2:00μμ

13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»

Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Βασιλική Χαραλάμπους                                                         Τηλ.   21320-77605)

14) ΠΓΝ «Αττικόν»

Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462

(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ –

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(αρ. 35 του ν.3794/09)

Γραμματέας Επιτροπής: κα Ευαγγελία Παπουτσάκη                                           Τηλ. 210-5831990 & 210-5831989

Αναπληρώτρια Eπιτροπής: κα Σταματία Καραγκούνη                              
Τηλ. 210-5832244

 


 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

την Επταμελή Επιτροπή

Πιστοποίησης Παθήσεων

του Νοσοκομείου ……………………

.….……………………………………….

…..……………………………………….

…………………..……………………….

……………………..…………………….

Επώνυμο:

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/09 (ΦΕΚ 156/Α/2009)

 

 

 

Συνημμένα υποβάλω:

1. Ιατρική Γνωμάτευση………….. ………………………………………..

………………………………………..

………………………………………..

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Όνομα:

Ονοματεπώνυμο πατέρα:

Ονοματεπώνυμο μητέρας:

Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου:

Εκδούσα αρχή:

Χρονολογία γέννησης:

Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):

Ταχυδρ. Κώδικας:

Νομός – Πόλη:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: σταθερό: ………………………….

κινητό:…………………………….

Ηλεκτρονική δ/νση(email):

ΘΕΜΑ: Χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης για την κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με σοβαρές παθήσεις (Ν. 3794/2009).

… αιτ………….

(υπογραφή)

Τόπος και ημερομηνία αίτησης