Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ : ΒΟΖΖΒ-ΡΥ0 η Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013» για υποβολή αιτήσεων από τις 16-1-2012 εως 12-3-2012. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας – Διοικητήριο Κοζάνης, 1ος όροφος – Γραφείο 19  τηλ. 2461351430 και 2461351444 ( Γκιντίκα Μαρία και Δίου Αικατερίνη).

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος