Εγγραφές μαθητών στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας

Ανακοινώσεις άλλων υπηρεσιών Ενημέρωση

«Η φτώχεια μπορεί να οριστεί ως η ανθρώπινη κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συνεχή ή χρόνια στέρηση των πόρων, των ικανοτήτων, των επιλογών, της ασφάλειας, και της δύναμης που απαιτούνται για την απόλαυση ενός επαρκούς επιπέδου διαβίωσης και άλλων αστικών, πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων» (Επιτροπή του Ο.Η.Ε).

Τη 17η Οκτωβρίου, ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, διάλεξε η ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ να ξεκινήσει τις εγγραφές μαθητών στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, συνεχίζοντας τον καθημερινό της αγώνα ενάντια στη φτώχεια και την προσπάθεια υποστήριξης των παιδιών που δέχονται περισσότερο από όλους τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Από σήμερα έως την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2011 οι ενδιαφερόμενοι μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, το οποίο προσφέρει δωρεάν στήριξη των μαθητών στα ακόλουθα μαθήματα: Γλωσσική διδασκαλία (Αρχαία, Νέα), Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Αγγλικής Γλώσσας και Η/Υ. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών και η πρόληψη της σχολικής διαρροής. Συγκεκριμένα προσφέρονται:

  • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά δημοτικού,
  • Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά γυμνασίου,
  • Τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας μαθητών ΕΠΑ.Λ.
  • 3 επίπεδα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας
  • 2 επίπεδα εκμάθησης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Δημιουργική απασχόληση και έκφραση (θέατρο, κατασκευές, κ.α.)

Το Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές οι οικογένειες των οποίων διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας και μπορεί να είναι άνεργοι, χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, μονογονεϊκές οικογένειες, μετανάστες κ.α.

Όποιος θέλει να ενημερωθεί για τις εγγραφές στο πρόγραμμα, αλλά και για τις δράσεις της ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ μπορεί να επικοινωνεί: με το Γραφείο της ΑΡΣΙΣ, οδός Αμύντα 4, στο τηλέφωνο 24610 49799, στο e-mail: infokoz@arsis.gr, ή μέσω της σελίδας www.facebook.com/ΑΡΣΙΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ