ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ανακοινώνεται ότι:

Όλοι οι παραγωγοί οινοποιήσιμων σταφυλιών που έχουν δικαιώματα αμπελοκαλλιέργειας, είναι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο και παραδίδουν σταφύλια σε νόμιμα λειτουργούντα Οινοποιεία της χώρας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγια ορθά συμπληρωμένα σύμφωνα με το αριθμ. 3961/83596/30-07-2012 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ), είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έως και 31-12-2012 Δηλώσεις Συγκομιδής της τελευταίας εσοδείας τους.

Στους παραγωγούς οινοποιήσιμων σταφυλιών με τις παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητών, που χρησιμοποιείται για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου, μετά από αίτησή τους, από την Υπηρεσία μας.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής όλοι οι παραγωγοί που δεν παραδίδουν σταφύλια σε νόμιμα λειτουργούντα Οινοποιεία της χώρας και μεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους σε οίνο ή αναθέτουν τη μεταποίησή του σε οίνο για λογαριασμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2 & 3, του ΚΑΝ (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής. Σε περίπτωση που επιθυμούν πολύ να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής, να προσέρχονται στους κατά τόπους Δήμους.

Επίσης, στους Δήμους θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την χορήγηση βεβαίωσης αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281 Α’/18-12-2001) και σύμφωνα με το 4688/12-09-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή των δηλώσεων τους συγκομιδής, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 20.