ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ: Προμήθεια 80 tn ακρυλικού χρώματος και 25 tn γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας

Αρχείο Διακηρύξεων - Διαγωνισμών Ενημέρωση

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΄΄Προμήθεια 80 tn ακρυλικού χρώματος και 25 tn γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για εργασίες διαγράμμισης των τμημάτων του Ε.Ο.Δ. Κοζάνης – όρια Νομών Κοζάνης Λάρισας και Γρεβενών – όρια Νομών Γρεβενών Τρικάλων ΄΄.

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ (κ.ε. 2008ΣΕ07100000)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 071 με κ.ε. 2008ΣΕ07100000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 135.000 € (με Φ.Π.Α.)