25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2011

Ενημέρωση Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.2/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Πάτρα Βασίλειο
 2. Γιάτσιο Ιωάννη
 3. Γιαννάκη Βασίλειο
 4. Αποστολίδη Κωνσταντίνο
 5. Νίκου Αντώνιο
 6. Σημανδράκο Ευάγγελο
 7. Δούφλια Αγλαΐα
 8. Βογιατζή Εμμανουήλ

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/7/2011 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων ενότητας οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβεντού Ν. Κοζάνης»
 3. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο Τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ή 325.203,25€ χωρίς Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου» προϋπολογισμού 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ή 243.902,44€ χωρίς Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στην Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αρδευτικό έργο Φελλιού αποπεράτωση», αναδόχου: Αθ. Πέτρου Ε.Δ.Ε.
 7. Έγκριση τη οριστικής υδραυλικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης – διαχείρισης του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Ανάθεση συμπληρωματικών μελετών του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση Αλιάκμονα Τμήμα Χιλιόδεντρο-Ποριά-Άργος» με συμπληρωματική σύμβαση Π.Ε. Καστοριάς
 9. Έγκριση πίστωσης και της απευθείας αναθέσεως του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου και κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ στο κτίριο ΚΕΠΕ Πτολεμαΐδας
 10. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για τον ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»
 11. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη ευστάθειας δεξιού αντερείσματος ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης
 13. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: «Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» Π.Δ.Μ.
 15. Έγκριση δαπάνης ανάθεσης του έργου κατασκευής ιστοσελίδων της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση δαπάνης ανάθεσης του έργου της εφαρμογής και τήρησης του κλαδικού Λογισμικού Σχεδίου, στις Οικονομικές Υπηρεσίες της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση χορήγησης ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 18. Έγκριση χορήγησης εφάπαξ σε πρώην υπάλληλο της Ν.Α. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλεισούρας «Ο Δάρβαρης», της Π.Ε. Καστοριάς
 20. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών Καστοριάς
 21. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συνδέσμου Φιλάθλων και Παλαιών Αθλητών Ναυταθλητικών Σωματείων Καστοριάς «Τα Παρασπουρτζούκια» Π.Ε. Καστοριά
 22. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Συλλόγου Κυριών Βυσσινιάς Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Διποταμίας « Ο Προφήτης Ηλίας» Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Γυναικών Κωσταραζίου «Διαμαντονύφη» Καστοριάς
 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 28. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης
 31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εργασιών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης
 32. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των εργασιών καθαριότητας στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης
 33. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.620.000,00€ του προγράμματος ΚΑΠ προς κάλυψη του κόστους μεταφοράς μαθητών από 1/1/2011 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011
 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 490.630,29€ του προγράμματος ΚΑΠ προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών τους συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών αντιμισθίας των αιρετών οργάνων μηνός Ιουλίου 2011
 35. Έγκριση αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.163.236,52€ του προγράμματος ΚΑΠ αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών μηνός Ιουλίου 2011

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.  – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.